Licznik odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

ZAPISY NA ZAJĘCIA


 

Począwszy od 22.03.2011r. na zajęcia Nordic Walking można się zapisać osobiście w każdy wtorek i czwartek w godz. 10:30-11.30, 15:30-16:30, 18:00-19:00 w siedzibie Centrum Nordic Walking ul. Orląt Lwowskich 26B w Koszalinie kom. 604 675145 (tereny podożynkowe - budynek Centalnego Ośrodka Szkolenia TAEKWONDO).

 

Każda osoba chętna do uczestniczenia w zajęciach zapoznaje się z regulaminem zajęć oraz podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania Nordic Walking. Osoby z przewlekłymi dolegliwościami zdrowotnymi powinny przedłożyć zaświadczenie lekarskie wyrażające zgodę lekarza na uczestniczenie w zajęciach Nordic Walking.

Można również zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach Centrum Nordic Walking wypełniając i wysyłając drogą mailową formularz zgłoszeniowy.